Samočet

Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků
(SAMOČET CZ.1.07/1.2.31/02.0019)


Cílem projektu SAMOČET CZ.1.07/1.2.31/02.0019 je inovace a rozvoj vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a zvyšování kompetencí speciálních pracovníků působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a rodičů žáků. Aktivity projektu navazují na projekt ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021 http://aret.zcu.cz, ve kterém byly vytvářeny a ve výuce předmětů Matematika a Fyzika využity tzv. automaticky čtené učební pomůcky (AČUP).

V projektu SAMOČET se předpokládá další rozšíření možností vzdělávání zrakově postižených žáků - plánuje se vytvoření nových nástrojů pro automatické čtení dalších specifických předmětů (Němčina, Angličtina, Český jazyk, Chemie, Přírodopis, Pracovní vyučování) a dále sloučení stávajících a nových nástrojů do obecného systému SAMOČET pro vytváření AČUP pokrývajících problematiku výuky základní školy. K ozvučování učebních textů v češtině se používá český systém syntézy řeči vyvíjený na Katedře kybernetiky FAV ZČU v Plzni ve spolupráci s firmou SpeechTech. K ozvučování německých a anglických textů je využit systém Mary. Proškolení pedagogové zajistí vytvoření nových AČUP. Projekt si také klade za cíl zvýšit informovanost rodičů žáků o vznikajícím systému tak, aby mohli žáky vést k aktivnímu používání systému SAMOČET při domácí přípravě. V rámci tohoto projektu jsou vytvářeny AČUP (dostupné na stánkách http://ucebnice.zcu.cz/) pomocí nástroje pro jejich vytváření (na adrese http://ucebnice-admin.zcu.cz/).


Návody:


Kontakt:

Pro plný obsah témat je nutno přihlášení, prosím kontaktuje nás:

E-mail: samocet@kky.zcu.cz